Kitron Winery 2
Kitron Winery 2
Kitron Winery 2
Kitron Winery 2
Kitron Winery 2
Kitron Winery 2
Kitron Winery 2

קרדיטים 

קייטרינג- המעשייה 
עיצוב- אורטל אברהמי- ODEM EVENTS