@ashkenazi_wed-36
@ashkenazi_wed-97
@ashkenazi_wed-148
@ashkenazi_wed-34
@ashkenazi_wed-99
@ashkenazi_wed-101
@ashkenazi_wed-124

קרדיטים 

הפקה- סטפס הפקות 
קייטרינג- המעשייה 
צילום- שי אשכנזי